In samenwerking met het Europees Bureau van Consumentenverenigingen (BEUC) heeft Test Aankoop de totale kost berekend van auto’s die rijden op benzine, diesel, elektriciteit, waterstof alsook van hybridemodellen. De conclusie luidt dat een EV vanaf 2025 het goedkoopst is. Deze termijn wordt zelfs teruggebracht tot 2022 voor een middenklasse voertuig.

Hoewel de prijskloof tussen elektrische auto’s en wagens die op fossiele brandstoffen rijden kleiner wordt dankzij lagere batterijprijzen en grootschaligere productie, blijven benzine– en dieselauto’s momenteel goedkoper in aanschaf, zegt Test Aankoop in een persbericht. Het omgekeerde wordt echter waar wanneer rekening wordt gehouden met de totale kosten van het bezit van de auto: wanneer alles worden gewogen, winnen elektrische auto’s, aldus de Belgische consumentenvereniging.

“Opladen is inderdaad goedkoper dan tanken, vooral als het thuis tijdens de daluren kan,” legt Test Aankoop uit. Bovendien verbruiken nieuwe elektrische auto’s alsmaar minder elektriciteit, terwijl de onderhoudskosten lager liggen omdat minder onderdelen aan slijtage onderhevig zijn, de accu een langere levensduur heeft en de restwaarde hoger is, voegt de vereniging eraan toe.

Tweedehandse elektrische auto’s mogen niet aan de kant blijven staan, want voor een occasie is het verbruik een interessanter criterium dan de aankoopprijs, stelt Test Aankoop. Deze berekening geldt voor kleine stadsauto’s, maar ook voor grotere modellen zoals de Tesla Model S of de Audi e-Tron. Deze “zullen in 2023 de goedkoopste van alle motortypes worden”, voorspelt Leo Muyshondt, mobiliteitsexpert bij Test Aankoop. “Veel bedrijven zijn hun wagenpark aan het ‘vergroenen’, waardoor er na vier of vijf jaar, de typische afschrijvingstermijn voor deze auto’s, steeds meer elektrische auto’s op de tweedehandsmarkt beschikbaar zullen zijn.”

Wetsvoorstel
Minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft een wetsvoorstel ingediend waarin onder meer wordt bepaald dat nieuwe personenauto’s die vanaf 1 januari 2026 worden aangekocht en die geen nuluitstoot hebben, niet langer fiscaal aftrekbaar zullen zijn, waardoor een “vergroening” van bedrijfswagens wordt nagestreefd. Tegen 2026 zullen alleen elektrische bedrijfswagens fiscaal aftrekbaar zijn.