– 1-
Straks verandert de manier waarop we ons verplaatsen
Op 1 januari 2022 zal het decreet basisbereikbaarheid in voege treden.
Dat is een vernieuwde mobiliteitsaanpak die vertrekt vanuit een vraaggericht openbaar vervoersysteem in plaats van het aanbodgericht openbaar vervoersysteem zoals we die al jaren kennen.
Het aanbod wordt afgestemd op de vraag. Hierdoor vermijden we zowel overvolle treinen op drukke assen als lege bussen in rustige woonwijken. De treinassen zullen de basis vormen van het aanbod, maar deze zullen aangepast worden naar de vraag. Daarnaast zal het openbaar vervoer naar die assen versterkt worden door een performanter aanbod. Tot slot zal de reiziger voortaan zijn rst en last mile kunnen invullen met vervoer op maat: deel etsen, deelauto’s, deelsteps, taxi’s, …
Kortom: door het aanbod aan te passen aan de vraag en de verschillende vervoersmogelijkheden naadloos op elkaar aan te sluiten, zorgen we voor een e ciëntere invulling van de middelen en een vlotter reistraject.

– 2-
We hebben een uitdaging, een missie
Door een verbeterd en geïntegreerd mobiliteitsplan aan te bieden, willen we als Vlaamse overheid reizigers stimuleren tot gedragsverandering. Zo willen we steeds meer reizigers aanzetten om verschillende vervoersmodi te gebruiken en
ze eenvoudig te combineren, in plaats van met z’n allen automatisch in de wagen te kruipen.
Hoe gaan we voor gedragsverandering zorgen?
Één verhaal door de bril van de reiziger
De grootste uitdaging ligt bij de reiziger want zijn traject zal in de toekomst helemaal anders zijn. Het is daarom zaak dat de invoering van basisbereikbaarheid een eenvoudig en positief verhaal is. Daarom kijken we steeds vanuit de bril van die reiziger naar de implementatie van basisbereikbaarheid. We moeten hem zo goed mogelijk gidsen in deze nieuwe situatie.
Elke reiziger wil steeds zo snel en comfortabel mogelijk van A naar B gaan. Hen willen we vragen om vóór elke rit even stil te staan en na te gaan wat de best mogelijke combimobiliteitsoplossing is om er te geraken.
We vragen om daar een re ex van te maken. Alvorens reizigers vertrekken, zullen ze informatie opzoeken. Dat kan via de website of de app die iedereen op zijn of haar smartphone heeft gedownload. Daarnaast kunnen reizigers hulp krijgen (zeker rond vervoer op maat) van het callcenter van de mobiliteitscentrale. Andere reizigers moeten op belangrijke overstappunten informatie kunnen vinden. Kortom: er zijn veel informatiebronnen beschikbaar. En deze moeten allemaal een naam krijgen.
Verstaanbaarheid, helderheid, samenhang en uniformiteit zijn daarom
de sleutelwoorden als we een re ex willen creëren. Om burgers in
deze complexiteit de weg te wijzen, willen we één geheel maken: geen aparte puzzelstukken die niet op elkaar passen, maar puzzelstukken die één verhaal vormen dat over heel Vlaanderen wordt uitgerold. Alleen zo zal iedereen in Vlaanderen zijn weg vinden en alleen zo zal die mobiliteits- re ex er kunnen komen.
Dat verhaal is het verhaal van een woordenfamilie gebaseerd op één term. Dat verhaal is het verhaal van Hoppin.

-3 –
We hebben een uitdaging, een missie
Één merk, één stem, verschillende oplossingen
We brengen eenvoud en uniformiteit door één verhaal te vertellen en
dat verhaal overal door te trekken. We focussen hiervoor vooral op de oplossingen die door de overheden worden aangeboden. Die oplossingen zijn de diensten en services die gelanceerd worden zoals de overstappunten, de website, de app en de mobiliteitscentrale. Alleen krijgen ze allemaal dezelfde naam zodat ze in hetzelfde verhaal passen.
Die naam is Hoppin. Hoppin is een uniek en nieuw woord dat
we introduceren. Met de uitrol van die benaming triggeren we het gewenste gedrag, de juiste re ex en hameren we op de oplossingen: de overstappunten, de website, de app en de mobiliteitscentrale.
Zie hieronder een ctief voorbeeld:
Ik wil van punt A naar punt B, en dus consulteer ik de website of
app van Hoppin.
Ik vind mijn beste reiscombinatie: twee bussen. Ik moet dus de mobiliteitscentrale of Hoppincentrale niet bellen voor meer uitleg.
Ik stap naar het dichtstbijzijnde mobipunt of Hoppinpunt en wacht op een bus van De Lijn.
Ik betaal met de app aan Hoppintarief. Ik stap af en zou nu een andere bus moeten nemen, maar het is goed weer dus ik kan een deelstep nemen die aan Hoppintarief rijdt.
Maar het blijft niet alleen bij een naam. We geven Hoppin ook een gezicht zodat we onze reizigers een visuele herkenning geven. Dat doen we aan de hand van de visuele guidelines die je verder in dit document kan vinden.

– 4-
Tot wie richten we onze communicatie?
We richten ons tot iedereen die zich in Vlaanderen verplaatst. We willen bij hen de juiste mobiliteitsre ex inplanten.
We kunnen de doelgroep indelen in drie groepen:
1. Huidige gebruikers van openbaar vervoer
Voor hen willen we de mogelijke drempels wegnemen. Ze zijn openbaar vervoer-kenner, vaak kritisch, maar kunnen ook onze ambassadeurs worden.
2. Huidige niet-openbaar vervoer-gebruikers
Dit kan elke persoon zijn die zich in Vlaanderen verplaatst. Hen willen we overtuigen om (vaker) het OV te gebruiken.
3. Katalysatoren van informatie
Dit zijn lokale besturen en andere mobiliteitsaanbieders. Ze zijn geen echte doelgroep, maar zijn erg nuttig om de nieuwe mobiliteitsvisie te verspreiden en mee te helpen aan het installeren van een nieuwe re ex.
Op welke manier praten we?
Elk merk, elk bedrijf, elke organisatie heeft zijn eigenheid.
Zijn eigen manier om de dingen te doen, zijn eigen stijl en zijn eigen taal. Die eigenheid onderscheidt de groep van andere groepen.
Ook wij zijn op zoek naar die eigenheid. Zeker als we met één stem willen spreken, is het belangrijk om te bepalen hoe die stem zal klinken. In al onze communicatie. Consistent en consequent. Zo zal Hoppin
in al zijn communicatie met de reizigers en zijn stakeholders spreken:
– met één stem
– positief
– gedreven, stimulerend
– eenvoudig, voor iedereen
– vooruitstrevend, ambitieus
– van volwassene tot volwassene
– uitnodigend

-5 –
Waarom deze huisstijlgids?
Deze richtlijnen leggen uit hoe je de verschillende elementen van de huisstijl van Hoppin moet gebruiken. Het logo, de kleuren, de keuze van het lettertype, de opmaken, … dragen allemaal bij tot een mooie, coherente visuele stijl. We hebben het in deze gids dus enkel over het ‘gezicht’ van Hoppin, en niet over de materiaalkeuze voor de implementatie en productiespeci caties.
Door de visuele richtlijnen zorgvuldig te respecteren, bouw je mee aan het eenduidige verhaal van Hoppin en zorg je er mee voor dat straks iedereen in Vlaanderen zijn weg vindt. Dank je wel daarvoor!
Moest je toch nog vragen hebben omtrent het gebruik van de huisstijlelementen of over de toepassing ervan, dan kan je contact opnemen met:
Team Communicatie
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Catherine Hechter
catherine.hechter@mow.vlaanderen.be
Laura Vanderwegen
laura.vanderwegen@mow.vlaanderen.be

– 6-
Belangrijk om weten
In deze huisstijlgids wordt er vaak verwezen naar de Vlaamse huisstijlgids. Hoppin behoort tot niveau 3. Onder dit niveau valt alle communicatie door entiteiten die in Vlaanderen permanent fysiek contact hebben met het grote publiek: VDAB, De Lijn, Kind & Gezin, GO!, VRT, Bloso, Vlaamse Opera, Vlaamse overheidskunstinstellingen, …
Je kan de Vlaamse huisstijlgids hier raadplegen.
overheid.vlaanderen.be/communicatie/huisstijl

-7 –
Inhoudstafel
Intro …………………………………………2 1. Het merk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
– Logo ………………………………………10
– Logovarianten………………………………..11
– Do’s and don’ts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
2. Basiselementen ……………………………… 13
– Kleur ………………………………………14
a. Primaire kleuren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
b. Secundaire kleuren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
– Typogra e…………………………………..18
– Iconogra e ………………………………….19
3. Lokale integratie . . . . . . . ………………………20
– Mobipunt of Hoppinpunt ……………………….21 Analoge zuil groot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Digital zuil groot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Mini-zuil ……………………………………………..27 Do’s and don’ts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

-8 –
1.
HET MERK

– 9-
1.
LOGO
Het logo ligt aan de basis van elk merk en is een herkenbaar symbool dat de waarden van het merk uitstraalt. Consistentie is dan ook een zeer belangrijk gegeven. Hierdoor kunnen we een sterke merkidentiteit opbouwen.
PRIMAIR LOGO
Het logo hiernaast is het primaire logo. Deze variant moet als eerste gebruikt worden, enkel in uitzonderlijke gevallen gebruiken we een andere variant. Deze uitzonderingen komen dan
door technische beperkingen in het drukproces.
1. We gebruiken zoveel mogelijk het logo van Hoppin samen met de leeuw van Vlaanderen. En dit in een trapezium.
2. In uitzondelijke gevallen gebruiken we het logo van Hoppin los van het logo van Vlaanderen. Hier volgen we dan een vaste 40%-60% verhouding.
60% 40%
1. Vlaamse leeuw + Hoppin-logo
hoppin.be
2. Vlaamse leeuw + URL

– 10 –
1.
LOGO
Varianten
Naargelang de dragers of mogelijke technische beperkingen zijn er varianten uitgewerkt van het moederlogo:
– zwart-wit variant:
bijvoorbeeld op balpennen, gadgets, …
– grijswaarden:
bijvoorbeeld om thuis af te drukken, …
– verkort logo / app
zwart-wit positief
zwart-wit negatief
grijswaarden
verkort positief
verkort zwart-wit pos.
verkort zwart-wit neg.
verkort grijswaarden

– 11 –
1.
LOGO
Do’s and don’ts
Om een optimale merkidentiteit op
te bouwen zijn er enkele regels omtrent het aanpassen van het logo.
primaire kleuren niet omwisselen
geen andere kleuren gebruiken
slagschaduw niet toevoegen
niet ongelijk schalen
niet roteren

– 12 –
2. BOUWSTENEN

– 13 –
2.
BOUWSTENEN
A. Primaire kleuren
Kleur is een zeer belangrijk onderdeel van de visuele identiteit. Samen met het logo is kleur het eerste herkenningspunt van het merk.
Door de combinatie van 2 primaire kleuren krijgen we op lange termijn een grote herkenbaarheid. De twee kleuren versterken elkaar, maar hebben tegelijk ook hun eigen betekenis.
Zo krijgen we bij de groene kleur een open en welkom gevoel. Ook het duurzaamheids- aspect waar we naar streven bij Hoppin vindt hier zijn plaats.
Dit combineren we met een serieuzere stevige paars-blauwe kleur om het geheel een mooie basis te geven. Het geeft een betrouwbaarheidsondersteuning.
Binnen de RAL kleuren zijn er geen referenties beschikbaar in de Classic Collectie. Daarom moet er uitgeweken worden naar de RAL Design Collectie om de meest geschikte referenties te bekomen.
CMYK 65 – 0 – 45 – 0 RGB 124 – 184 – 162 HEX 7cb8a2
PMS 3395C
RAL 170 70 30
75 – 80 – 0 – 0 90 – 72 – 146 5a4892
Violet C
310 30 40
0 – 0 – 0 – 10
236 – 236 – 236 ececeb
Process Black C 10%

– 14 –
2.
BOUWSTENEN
Primaire kleurcombinaties – Dos
Kleurverhouding is hier erg belangrijk om de juiste look and feel te creëren. Paars en groen zijn de hoofdkleuren en zijn de enige kleuren die als achtergrond gebruikt mag worden.
Hiernaast enkele voorbeelden welke kleurcombinaties toegestaan zijn.
LICHTGRIJS PAARS
WIT PAARS
LICHTGRIJS DONKERGRIJS
WIT GROEN
PAARS LICHTGRIJS
PAARS WIT
SAMPLE TEXT sample text
SAMPLE TEXT sample text
SAMPLE TEXT sample text
SAMPLE TEXT sample text
SAMPLE TEXT sample text
SAMPLE TEXT sample text
SAMPLE TEXT sample text
SAMPLE TEXT sample text
SAMPLE TEXT sample text
SAMPLE TEXT sample text
SAMPLE TEXT sample text
SAMPLE TEXT sample text

– 15 –
2.
BOUWSTENEN
Primaire kleurcombinaties – Don’ts
Om optimale leesbaarheid te kunnen garanderen zijn er kleurcombinaties die niet mogen gebruikt worden.
DONKERGRIJS PAARS
GROEN PAARS
PAARS GROEN
LICHTGRIJS GROEN
GROEN LICHTGRIJS
UITZONDERING
Om een woord meer aandacht te geven mag er één woord in deze kleur combinatie gezet worden. Er mag dus nooit een volledige tekst in deze kleurcombinatie staan.
SAMPLE TEXT sample text
SAMPLE TEXT sample text
SAMPLE TEXT sample text
SAMPLE TEXT sample text
SAMPLE TEXT sample text
SAMPLE TEXT sample text
SAMPLE TEXT sample text
SAMPLE TEXT sample text
SAMPLE TEXT sample text
SAMPLE TEXT sample text

– 16 –
2.
BOUWSTENEN
B. Secundaire kleuren
Het secundaire kleurenpalet werkt ondersteunend aan het primaire kleuren- palet. Het gebruik hiervan is beperkter.
Zo kunnen deze bijvoorbeeld gebruikt worden voor signalisatie of om onderscheid te maken binnen bepaalde thema’s.
Het secundaire kleurenpalet is gebaseerd
op de huisstijlgids van de Vlaamse overheid.
CMYK 69 – 0 – 30 – 0 RGB 113 – 183 – 187 HEX 71b7bb
65 – 0 – 82 – 0 128 – 179 – 93 80b35d
0 – 90 – 91 – 0 198 – 54 – 39 c63627
76 – 28 – 13 – 1 90 – 145 – 188 5a91bc
CMYK 29 – 3 – 96 – 0 RGB 202 – 208 – 54 HEX cad036
32 – 22 – 97 – 6 178 – 170 – 51 b2aa33
33 – 78 – 0 – 0 159 – 84 – 150 9f5496
45 – 0 – 99 – 0 172 – 196 – 55 acc437
CMYK 5 – 35 – 92 – 0 RGB 223 – 173 – 52 HEX dfad34
51 – 63 – 8 – 0 135 – 108 – 161 876ca1

– 17 –
2.
BOUWSTENEN
Typogra e
Voor de typogra e baseren we ons op de huis- stijlgids van de Vlaamse overheid.
“Het lettertype Flanders Art Sans is een font- familie die Jo De Baerdemaeker speciaal voor de Vlaamse overheid heeft ontwikkeld. Het is een uniek lettertype dat alleen door de Vlaamse overheid gebruikt mag worden.”
Het lettertype bestaat vandaag in de varianten ‘light’, ‘regular’, ‘medium’, ‘bold’, ‘sans’ en ‘serif’. Het is ook geoptimaliseerd voor webgebruik en de toepassing in een digitale omgeving. In de toekomst komt er een update van het font met de varianten ‘ultra light’, ‘extra bold’, ‘cursief’ en ‘narrow’.
– Als je een document in Flanders Art aan een externe persoon bezorgt, houd er dan rekening mee dat hij
of zij dat document niet kan lezen. Je kan het document beter in pdf omzetten of het lettertype bij het document voegen. Meer informatie over hoe je
dat doet, vind je op www.ditisvlaanderen.be/lettertype.
– Gebruik nooit de sneltoets ‘b + CTRL’ of de optie ‘vet b’ in de werkbalk bovenaan om een woord in het vet te zetten. Gebruik altijd de bold- of mediumversie van het lettertype. De sneltoets forceert namelijk een boldversie van het lettertype die niet correct is.
– Calibri en Georgia zijn de enige twee alternatieve lettertypes, die je voornamelijk digitaal kan toepassen.
– Op www.ditisvlaanderen.be/lettertype kan je alle informatie nalezen en het lettertype downloaden.
FLANDERS ART SANS

– 18 –
Bold
Medium
Regular
Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 . , ; ? !
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 . , ; ? !
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 . , ; ? !
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 . , ; ? !
Dit is een headline.
En een subline.
Seque ium fugitas acere pos cus, si apitibus des iuntibus non et arcia comnimus voleniet dolest, exerchi agni ad que dolupta simagna tiantiore, ommolor sum re consequis nihilia. Ossinul- laut aut pa volest mil idebis incia velentis el il ma et aut.
2.
BOUWSTENEN
Gedeelde vervoersmodi
Iconogra e P
Om onze visuele beeldtaal te verrijken maken we gebruik van iconogra e die de dynamiek van onze huisstijl combineert met duidelijk herkenbare symbolen. We werken hier met
de functionele iconogra e van de Vlaamse overheid. Deze iconen gebruiken we bijvoorbeeld voor bewegwijzering en informatie- verstrekking.
Op deze pagina staan enkele voorbeelden van de iconen. In de iconen bibliotheek kan je alle iconen downloaden:
overheid.vlaanderen.be/communicatie/huisstijl/ huisstijl-iconen
P
Fietsenstalling
Fietsherstelling
Elektrische voertuigen
Vervoersmodi
Toegankelijkheid

– 19 –
3.
LOKALE INTEGRATIE

– 20 –
3.
LOKALE INTEGRATIE
Mobipunt of Hoppinpunt
We werken momenteel met de standaardzuilen die Mobipunt vzw ter beschikking heeft:
• analoge zuil groot
• digitale zuil groot
• mini-zuil
Het formaat van de zuil wordt bepaald in functie van
• het aantal van de aanwezige vervoersmodi of Hoppin-oplossingen
• de locatie (belangrijke knooppunten)
• de beschikbare ruimte
Hiernaast een voorbeeld van een analoge zuil, digitale zuil en mini-zuil (op basis van de zuilen van Mobipunt vzw). Omdat Stad Leuven, Stad Zoutleeuw en Stad Gavere samenwerken met Mobipunt vzw voor de productie van hun zuilen, werd de Hoppinstijl in eerste instantie toegepast op het model van de zuil van Mobipunt vzw.
In de toekomst wordt dit uitgebreid naar andere types zuilen.

– 21 –
Analoge zuil groot
Digitale zuil groot
Mini-zuil
3.
LOKALE INTEGRATIE
Mobipunt of Hoppinpunt
Bij de ontwikkeling van een zuil moet de volgende loso e steeds gevolgd worden:
1. Gidsfunctie (het logo van Hoppin duidelijk gebruiken)
2. Mobiliteitsfunctie (duidelijk aanduiden welke mobiliteitsopties
er beschikbaar zijn)
3. Navigatiefunctie: aan de hand van een interactieve routeplanner
of via een QR-code die naar de website of de app verwijst
4. Signatuur van de Vlaamse overheid
De naam van het Hoppinpunt wordt zowel aan de zijkanten als aan de voorkant van de zuil vermeld. De naam van het Hoppinpunt verwijst bij voorkeur, net zoals bij een halte, naar een duidelijk en herkenbare plaatsnaam. Eventueel
kan de plaatsnaam gecombineerd worden met de naam van de (deel)gemeente om de plaats van het Hoppinpunt ook voor niet-lokale reizigers duidelijk en herkenbaar te maken. Zo kreeg het Hoppinpunt aan het station van Heverlee bijvoorbeeld de naam ‘Heverlee Station’, het Hoppinpunt op het Rector de Somerplein de naam van het plein en het Hoppinpunt aan de bibliotheek van Heverlee de naam ‘Bibliotheek Heverlee’. Het is niet de bedoeling om de woorden ‘Hoppin’ of ‘Hoppinpunt’ in de naam van het Hoppinpunt te verwerken.

ANALOGE ZUIL GROOT
Bij de analoge zuil wordt gewerkt met verwisselbare ches/ posters (cfr. grijze vlak). Hierbij kan gekozen worden voor een che met enkel de iconen van de vervoersmodi (wanneer deze in de directe omgeving van de zuil aanwezig zijn) of voor een che met een kaart waarop de locatie van de verschillende modi wordt aangeduid.

– 23 –
ANALOGE ZUIL GROOT

– 24 –
ANALOGE ZUIL GROOT

– 25 –
DIGITALE ZUIL GROOT

– 26 –
MINI-ZUIL

– 27 –
MINI-ZUIL

– 28 –
3.
LOKALE INTEGRATIE
Do’s and don’ts
Om de optimale merkidentiteit op te bouwen, zijn onderstaande regels en aandachtspunten van toepassing:
• Toevoegingen aan de signatuur van de Vlaamse overheid, d.i. het witte trapezium onderaan de zuil, zijn niet toegestaan
• De iconen van de vervoersmodi zijn steeds donkergrijs op een witte achtergrond
• Voeg geen extra schaduwen toe
• Pas de golven toe zoals in de huisstijlgids, niet
vergroten of verkleinen
• Beperk het aantal verwijzingen naar websites (al dan niet via een QR-code)
• Bij het opnemen van logo’s van partners
• Voeg deze enkel toe aan de groene band onderaan de
minizuil of analoge zuil (bij digitale zuil gebeurt dit in
de digitale toepassing)
• Zorg ervoor dat ze maximaal even groot zijn als de
Vlaamse leeuw onderaan in de signatuur
• Gebruik het algemene logo van Vlaanderen wanneer
er meerdere entiteiten van de Vlaamse overheid betrokken zijn
GEBRUIK GOLVEN MINIMALISEREN
GEEN EXTRA ELEMENTEN
DONKERGRIJS OP WITTE ACHTERGROND
QR-CODE BEPERKEN
PARTNER LOGO’S

– 29 –
lichtgrijs
0 – 0 – 0 – 10
236 – 236 – 236 ececeb
Process Black C 10%
donkergrijs
0 – 0 – 0 – 90
34 – 34 – 34
222221
Process Black C 90%

– 30 –

bron: https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1610550184/Hoppin_huisstijlgids_beknopt_v8_oktober_2020_cdoymu.pdf