Hoppin bundelt vervoersoplossingen in Vlaanderen en nodigt u uit om u anders te verplaatsen en bewuster om te gaan met mobiliteit.

Hoppin wil pendelaars stimuleren om verschillende vervoersmodi te gebruiken en ze eenvoudig te combineren. De mobipunten zullen zorgen voor een vlotte overstap van het ene op het andere vervoermiddel. En om te weten welke vervoermiddelen u het best combineert, waar u kunt overstappen, hoe lang u onderweg bent en hoeveel de verplaatsing u zal kosten, kunt u vanaf eind 2021 een beroep doen op een website en een app. Met vragen over de trajecten zult u bij de mobiliteitscentrale terechtkunnen.
Een zichtbare mobiliteitstransitie

Met Hoppin maakt de Vlaamse overheid de mobiliteitstransitie zichtbaar in het straatbeeld en herkenbaar voor de gebruiker. Die transitie is sinds de inwerkingtreding van het decreet Basisbereikbaarheid op 22 juni 2019 ingezet.
(Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave)
Basisbereikbaarheid stelt de reële vervoersnoden van de pendelaar centraal. Op plaatsen waar de vervoersvraag klein is, zal het aanbod dalen om meer te kunnen investeren in lijnen waar de vraag groot is. Zo wil de Vlaamse overheid efficiënter omspringen met de beschikbare middelen. Het uitgangspunt is dat scholen, ziekenhuizen, bedrijfsterreinen, sportcentra, cultuurcentra en winkelcentra vlot bereikbaar zijn voor iedereen.

De shift naar basisbereikbaarheid betekent meer dan een hertekening van het openbaar vervoer. Basisbereikbaarheid vertrekt van een sterk openbaar vervoer afgestemd op het fietsroutenetwerk, het wegennetwerk en het waterwegennetwerk. Combimobiliteit en de modal shift staan centraal en zo ‘hoppin’ we dus van het ene op het andere vervoermiddel om onze bestemming te bereiken.
Het mobiliteitsmerk Hoppin

Met een eigen huisstijl wordt het mobiliteitsmerk Hoppin visueel herkenbaar. De Hoppinhuisstijlgids (PDF bestand opent in nieuw venster) bevat richtlijnen m.b.t. de toepassing van de verschillende onderdelen van de visuele identiteit van Hoppin, waaronder het logo, de kleuren, lettertypes, lay-outs, … Op die manier streven we naar het gebruik van een mooie, coherente visuele stijl op alle dragers (digitaal, print, infrastructuur, …). De gids betreft enkel de visuele identiteit en doet dus geen uitspraak over eventuele materiaalkeuze en/of productiespecificaties.

Door de naam en de visuele identiteit van Hoppin consequent toe te passen op verschillende mobiliteitsoplossingen, zorgen we ervoor dat iedereen straks zijn weg vindt in Vlaanderen. Deze mobiliteitsoplossingen zijn:

de mobipunten of “Hoppinpunten”, die een vlotte overstap van het ene op het andere vervoermiddel mogelijk maken.
de mobiliteitscentrale of “Hoppin”, die de reiziger in staat stelt om een reis te plannen, boeken en op termijn zelfs te betalen via de website, de app of het callcenter.
vervoer op maat zoals flex vervoer, flex+ vervoer, deelmobiliteit, leerlingenvervoer, … dat
door verschillende mobiliteitsbedrijven wordt aangeboden.
Hoppin: doet u ook mee?

bron: https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/hoppin