Vanaf 2026 zullen alleen nog bedrijfswagens die geen broeikasgassen uitstoten, zoals elektrische auto’s, fiscaal aftrekbaar zijn. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil het tegelijk ook fiscaal aantrekkelijk maken om thuis en op het werk laadpalen te zetten. “We gaan de bedrijfswagens gebruiken als een hefboom om ons volledige wagenpark te verduurzamen” zei de minister in “De ochtend” op Radio 1.

“Alle nieuwe bedrijfswagens moeten tegen 2026 broeikasgasvrij zijn” en “de regering zal werken aan de geleidelijke uitfasering van de verkoop van niet zero-emissie auto’s”. Dat stond al in het regeerakkoord van de federale regering. Nu gaat minister van Financiën Vincent Van Peteghem het ook in concrete regels gieten. In “De ochtend” ontvouwde hij die plannen.

Enkel wagens die geen broeikasgassen uitstoten, zoals elektrische auto’s, zullen na 2026 nog 100 procent fiscaal aftrekbaar zijn. Dat is de kern van het plan dat moet zorgen dat alle bedrijfswagens emissievrij worden.

Hefboom
Als de werkgever na 2026 kiest voor een nieuwe bedrijfswagen die rijdt op benzine of diesel, zal die niet langer fiscaal aftrekbaar zijn en vervalt ook de kostenaftrek bij de werknemer voor het woon-werkverkeer. “Dit wordt een hefboom om ons volledige wagenpark te vergroenen”, aldus de minister.

Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor een lichte vracht. Als die wagen niet emissievrij is, daalt het fiscaal voordeel met de helft.

Dit wordt een hefboom om ons volledige wagenpark te vergroenen.
Vincent Van Peteghem, minister van Financiën (CD&V)
Meer laadpalen

De regering wil ook dat de laadpaalinfrastructuur wordt uitgebreid. “Het zal fiscaal interessant worden om thuis of op het werk laadpalen te installeren”, aldus de minister.

“Men zal een belastingsvermindering krijgen voor de kosten die men hiervoor maakt.” Ook voor bedrijven wordt het interessant gemaakt om laadpalen te installeren. “De enige voorwaarde die we daarbij opleggen is dat die laadpalen ook door anderen dan de eigen werknemers gebruikt kunnen worden, uiteraard tegen betaling.”

“We zullen een inhaalbeweging moeten doen”
“Er is al een grote aanzet gebeurd, er zijn een aantal laadpalen geplaatst die publiek toegankelijk zijn. Maar het is lang niet voldoende voor wat er komen gaat. We zullen een ernstige inhaalbeweging moeten forceren om ervoor te zorgen dat we op een gelijk niveau komen van landen zoals Nederland of Denemarken”, zegt Alex De Swaef van Open Charge Point, een vereniging die laadpaalbedrijven vertegenwoordigt.

Volgens De Swaef hebben de meeste mensen die momenteel met een (duurdere) elektrische auto rijden de mogelijkheid om thuis en/of op het werk een laadpaal te voorzien. “De publieke laadpalen worden nu vooral gebruikt als oplossing voor grotere ritten. Wanneer straks iedereen een wagen zal moeten ter beschikking krijgen die elektrisch aangedreven wordt, zullen publieke laadpalen absoluut noodzakelijk zijn.”

De Swaef – die zelf een laadpalenbedrijf heeft – ziet naar eigen zeggen dat er vandaag wel voldoende initiatieven voorliggen “die ons toelaten om te zeggen dat er hoop is voor alle mensen die niet het geluk hebben om over een eigen oprit of garage (met laadpaal, red.) te beschikken, dat die toch ook zullen kunnen laden in hun directe omgeving.” De Swaef denkt aan speciaal ingerichte complexen om in massa te laden, volgens hem kunnen de bestaande systemen ook het risico op een stroompiek (denk aan het moment waarop mensen thuiskomen) managen.

Ook de verkeersreglementering moet aangepast worden, stelt De Swaef. “Een parkeerplaats met een laadpaal is vandaag geen voorbehouden plaats, het is alleen een plaats waar kàn geladen worden. Op die plaatsen zouden enkel mensen mogen parkeren die effectief tot laden overgaan. Laat het geen parkeerplaats zijn voor elektrische wagens, maar wel om elektrisch te laden.”

Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/20/alle-bedrijfswagens-elektrisch-tegen-2026/